O nama

30 godina sa vama

Knjigovodstvena agencija Аb lux je porodična firma osnovana 1992. godine sa jedinom i osnovnom delatnošću: vođenje poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike.

Zaposleni – knjigovođe sa iskustvom

Agencija pored direktora, diplomiranog ekonomiste i ovlašćenog racunovođe sa 30 godina iskustva, zapošljava 9 knjigovođa i jednog pravnika.

Izuzetnu pažnju obraćamo na obučenost naših kadrova i napravili smo sistem za upravljanje učenjem (learning management system), u kome su zaposlenima na raspolaganju kratka video uputstva za sve procedure koje se rade u našem preduzeću. U sistemu za upravljanje učenjem imamo i kratke testove, koji su trenutno još uvek u postupku izrade, tako da i na taj način planiramo da poboljšamo obučenost naših kadrova i kvalitet knjigovodstvenih usluga koje naši klijenti dobijaju.

Pored toga, trudimo se da zaposlenima ponudimo uslove koji će omogućiti da budu naši dugogodišnji saradnici, i na taj način se trudimo da obezbedimo klijentima stabilnost u pogledu knjigovođe koji je zadužen za njihovu firmu.

1 klijent – 1 knjigovođa = Kvalitet

U našoj knjigovodstvenoj agenciji, 1 knjigovođa je zadužen i za knjiženja i za obračun zarada za 1 klijenta. Kako je veoma važno da knjigovođa poznaje svog klijenta i njegovo poslovanje, na ovaj način naši klijenti dobijaju veći kvalitet knjigovodstvenih usluga u odnosu na knjigovodstvene agencije u kojima veći broj ljudi pruža usluge jednom klijentu.

Sa druge strane, to povećava naše troškove u smislu veće cene knjigovodstvenih kadrova, ali zahvaljujući tome i naše knjigovođe duže ostaju u našoj knjigovodstvenoj agenciji, što zbog boljih uslova, što zbog većeg znanja koje dobiju. To svakako utiče na zadovoljstvo kljienata našim uslugama, pa se možemo pohvaliti da fluktuacije klijenata gotovo i da nemamo, osim u slučajevima likvidacije klijenata.

Najmoderniji softver – Ab soft i MPP2 Privrednog savetnika

Knjigovodstvene usluge se obavljaju u četiri kancelarije na računarskoj mreži od deset radnih jedinica u specijalizovanim programima. Knjigovodstvene usluge pružamo u programu Ab soft-a, a obračun zarada u programu MPP2 Privrednog savetnika. Knjigovodstvene usluge ne pružamo u drugim programima, jer smatramo da nije moguće održati adekvatan kvalitet knjigovodstvenih usluga ako se radi u većem broju knjigovodstvenih softvera.

Agencija poseduje računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, robno – materijalno poslovanje, zarade, blagajnu, osnovna sredstva, virmane uz mogućnost izvoza u format za uvoz u ebanking, program za obračun kamata.

Programi i poslovanje knjigovodstvene agencije prilagođeni su različitom obimu i vrsti poslovanja svakog pojedinačnog pravnog lica.

Redovno pracenje propisa uz Paragraf Lex

Izuzetnu paznju posvecujemo redovnom informisanju o aktuelnim promenama zakonskih propisa. U tu svrhu smo pretplaceni na jedan od najpoznatijih casopisa i softvera u oblasti racunovodstvenog konsaltinga – Paragraf.

Knjigovodstvene usluge za firme sa sedištem u Beogradu

Knjigovodstvene usluge pružamo isključivo firmama koje imaju sedište u Beogradu. Knjigovodstvene usluge podrazumevaju i kontakt sa Poreskom upravom i drugim državnim organima, čija lokacija zavisi od sedišta firme. Iako danas moderne tehnologije omogućavaju lakšu komunikaciju i sa državnim organima, smatramo da je za kvalitetne knjigovodstvene usluge veoma važno da knjigovođa može lako i fizički otići u nadležnu državnu instituciju i na taj način pružiti efikasniju i kvalitetniju uslugu svom klijentu.

sr_RSSerbian