knjigovodstvo - knjigovodstvene agencije - knjigovodstvo Beograd - knjigovodstvena agencija

Posetite nas!

Knjigovodstvena agencija Ab lux Beograd - kancelarija Posetite nas u nasim prostorijama u trznom centru Enjub u bloku 45 na Novom Beogradu, adresa Jurija Gagarina 231 lokal 327. Zakazite vas termin na neki od nasih telefona:
011/3183-541, 011/2282-541 ili 063/205-298.

Usluge

Agencija Ab lux vodi poslovne knjige za privredna društva i  preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

 

Najmoderniji softver

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu savremenih knjigovodstvenih softvera.

 

Ugovorne obaveze

Agencija Ab lux sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

 

Ugovorne obaveze knjigovodstvene agencije Ab lux su:

 •      izrada dokumenata o registraciji firme u Poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 •      informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 •      kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 •      vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 •     sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 •      vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 •      obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave sa elektronskim slanjem
 •      izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
 •      vođenje knjige evidencije prometa i usluga
 •     obračun proizvodnje za proizvodne firme
 •     obračun kamata po svim osnovama
 •      vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 •      vođenje dinarske i devizne blagajne
 •     obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 •     izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za  kredite
 •     obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama, virmanima i elektronskim slanjem
 •     izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 •     obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama, virmanima i elektronskim slanjem
 •     izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih sa elektronskom prijavom/odjavom
 •     priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa sa elektronskim slanjem
 •     izrada završnog računa (bilansi) po potrebi na engleskom i nemačkom jeziku
 •     analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
 •     organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 •     davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske    politike

Pored toga, klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe. Potpuno angažovanje kurirske službe podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne državne institucije.


Agencija za knjigovodstvo Ab lux, telefon: 011/ 2282-541, email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli